Aktuální vize
Na základě dokonalé analýzy volíme nejvhodnější soubor ošetření, čímž maximalizujeme   dosažené výsledky, jejichž efekt má dlouhodobý účinek.
Použitím nejmodernější technologie a trvalým školením personálu dosahujeme efektních změn.
Jsme Vám nápomocni v trvalé péči o vzhled, duši i celkovou pohodu pro pracovní i osobní cíle.
Vyvíjíme vlastní programy dlouhodobé péče, postavené na znalostech z kosmetiky,  anatomie a výživy. Úpravou stravování, vhodným pitným režimem, dostatečným pohybem a účelným použitím zkrášlujících ošetření, dosahujeme Vaší spokojenosti.
Vždy máme na paměti, že Vaše spokojenost je naší nejlepší vizitkou. Tomu podřizujeme celou strukturu fungování salónu.
Staneme se do 3 let nejrozšířenější značkou ve střední Evropě v péči o osobní vizáž pomocí přístrojového ošetření. Zaměříme se na poskytování komplexního servisu v oblasti omlazení těla i duše.

DERMIN, již navždy in!
Strategie značky DERMIN
Specializujeme se na přístrojové technologie v kombinace s ručními masážemi, které zvyšují účinnost ošetření. Přistupujeme k Vám a vašim potřebám zcela indiviuálně, tak aby byly použity jen vhodné procedury a jejich kombinace. Doporučíme Vám jen ošetření, která jsou vhodná. V případě, že Váš stav nevyžaduje ošetření, které jste si vybraly, doporučíme jiné způsoby ve Váš prospěch.
Používáme dokonalou německou technologii vzniklou na základě mnohaletých výzkumů a zkušeností. Jsme připraveni nejdříve analyzovat Váš stav a poskytnout vhodná doporučení nejvhodnější péče. Navhneme Vám komplexní program, který kombinujeme nejvhodnější způsoby ošetření, které zvyšují účinnost a vzájemně se doplňují. Organismus tak dostane to pravé, co mu prospěje.
Pro individuální přístup používáme přístroje s širokým spektrem příslušentsví, které dovoluje přistupovat ke každému ošetření samostatně. Množství programů, které obsahuje každý přístroj, jsou zaměřené na obvyklé potřeby klientů a umožňují použít přístroj v návaznosti na aktuální stav těla-pleti.

Mladá a krásná, po návštěvě každá!
Správná obsluha přístrojů
Pro zabezpečení vysokého standartu každého ošetření, používáme systém definovaných  postupů. Ten začíná již vstupem klienta do salónu a má standartizovaný průběh po celou dobu aplikace všech ošetření a poskytování poradenské služby. Každý pracovník je trvale školen v jednotlivých technologiích a absolvuje specializované kurzy a několikadenní školení včetně zahraničních stáží. Tím Vám zabezpečujeme vysokou úroveň péče jak po technické stránce, tak i po stránce specializující se na poskytování špičkových služeb, k Vaší spokojenosti.
Tyto postupy, zahrnují i trvalé zaznamenávání a plánování jednotlivých ošetření a jejich výsledků. Jen tak je zajištěno dosažení vytčených cílů a kvalitní průběh všech procedur, který díky planování nese opravdové výsledky a Vaši spokojenost.

Hlavními cíly je hubnutí, zpevnění postavy, zdokonalení pleti obličeje, krku a dekoltu!
Personál salónů DERMIN
Každý zaměstanec je pečlivě vybírán s důrazem na vzdělání, znalosti a praktické zkušenosti. Trvale pak probíhá jeho doškolování, rozšiřování znalostí a vědomostí z oblasti hygieny, kosmetiky a nejnovějších trendů v ošetření. Jednotlivý pracovníci jsou vždy připraveni poskytnout Vám fundované poradenství, založené na zkoumání aktuálního stavu a následném rozhodnutí o postupu ošetření. Správná aplikace, znalost lisdkého těla, využití kosmetických sér, masek a dalších znalostí umožňuje kvalitní péči.
Způsoby ošetření a poskytované balíčky služeb umožňují maximální využití Vašeho času, kdy  mohou být aplikována v jednom okamžiku různá ošetření. Každý krok je pečlivě zvážen, tak aby bylo dosaženo maximálního účinku. Jsou Vám tak poskytnuta doplňková ošetření v době, kdy ležíte a ošetření probíhá na obličeji, máte možnost využít reflexní masáže chodil. Využijete tak účelně čas, strávený v salónu.

Aktivátor mládí a krásy pro každý den.
Referenční salóny
V současné době provozujeme první salón svého druhu v oblasti „new visage“ v centru Brna. Toto místo bylo zvoleno strategicky pro další rozšíření salónů v oblasti střední Evropy. V každém salóně značky DERMIN, obdržíte dokonalou službu a specifický servis, pojatý jako  sofistikovaný obřad.
Členské výhody vám zajistí zákaznická karta DERMIN. Akce, výlety, semináře, dny otevřených dveří, to vše je pro vás, jako součást členství. Pro zájemce o provoz značkového salónu je k dispozici „frančíza“ DERMIN.

Žijte život naplno, užívejte …